Menedżerowie testują płatnika

2008-12-11 12:17:29

Były prezes NFZ, a obecnie poseł Andrzej Sośnierz stwierdził kiedyś, że z punktu widzenia całego systemu, metoda rozliczeń świadczeniodawców z płatnikiem nie jest najważniejszym problemem. Rzeczywiście, metoda Jednorodnych Grup Pacjentów, patrząc na ogrom spraw wymagających uporządkowania w naszej opiece zdrowotnej, jest „tylko” jednym z wyzwań stojących przed płatnikiem i menedżerami placówek medycznych.
Dla wysokospecjalistycznych, wieloprofilowych szpitali pediatrycznych, konieczność modyfikacji systemu JGP stała się jednak na tyle pilna, że jednostki te wspólnie występują do Funduszu w tej kwestii. Nie tylko zresztą tego typu placówki łączą siły w obliczu zawierania kontraktów na 2009 rok.
Konwent szpitali, negocjujący z NFZ, powstał na Lubelszczyźnie; swoją reprezentację mają także jednostki kliniczne, które zasłynęły niedawno z głośnej medialnie zapowiedzi odmowy podpisywania przyszłorocznych umów na warunkach proponowanych przez narodowego płatnika.
To zaledwie bunt, czy już rewolucja? Ani jedno, ani drugie. Także w poprzednich latach szefowie wielu ZOZ-ów toczyli boje z Funduszem, zabiegając o możliwie najkorzystniejsze kontrakty.
W tym roku wymiar tych potyczek ma jednak zdecydowanie bardziej systemowy, zasadniczy wymiar. JGP wprowadzono w imponującym tempie. Może zbyt imponującym... W przypadku pediatrii, nomen omen, wylano – w tym pierwszym etapie wdrożenia systemu – dziecko z kąpielą.
Nowy system rozliczeń stał się więc dla Narodowego Funduszu Zdrowia prawdziwym testem zdolności do zawierania kompromisów, ale przede wszystkim umiejętności przyznania się do popełnianych błędów oraz ich korygowania.Nie dodano kategorii

Komentarze: 0

Nie dodano komentarzy.

Dodawanie komentarza