Menedżerowie testują płatnika

2008-12-11 12:17:29

Były prezes NFZ, a obecnie poseł Andrzej Sośnierz stwierdził kiedyś, że z punktu widzenia całego systemu, metoda rozliczeń świadczeniodawców z płatnikiem nie jest najważniejszym problemem. Rzeczywiście, metoda Jednorodnych Grup Pacjentów, patrząc na ogrom spraw wymagających uporządkowania w naszej opiece zdrowotnej, jest „tylko” jednym z wyzwań stojących przed płatnikiem i menedżerami placówek medycznych.
Dla wysokospecjalistycznych, wieloprofilowych szpitali pediatrycznych, konieczność modyfikacji systemu JGP stała się jednak na tyle pilna, że jednostki te wspólnie występują do Funduszu w tej kwestii. Nie tylko zresztą tego typu placówki łączą siły w obliczu zawierania kontraktów na 2009 rok.
Konwent szpitali, negocjujący z NFZ, powstał na Lubelszczyźnie; swoją reprezentację mają także jednostki kliniczne, które zasłynęły niedawno z głośnej medialnie zapowiedzi odmowy podpisywania przyszłorocznych umów na warunkach proponowanych przez narodowego płatnika.
To zaledwie bunt, czy już rewolucja? Ani jedno, ani drugie. Także w poprzednich latach szefowie wielu ZOZ-ów toczyli boje z Funduszem, zabiegając o możliwie najkorzystniejsze kontrakty.
W tym roku wymiar tych potyczek ma jednak zdecydowanie bardziej systemowy, zasadniczy wymiar. JGP wprowadzono w imponującym tempie. Może zbyt imponującym... W przypadku pediatrii, nomen omen, wylano – w tym pierwszym etapie wdrożenia systemu – dziecko z kąpielą.
Nowy system rozliczeń stał się więc dla Narodowego Funduszu Zdrowia prawdziwym testem zdolności do zawierania kompromisów, ale przede wszystkim umiejętności przyznania się do popełnianych błędów oraz ich korygowania.

czytaj resztę »

Nie dodano kategorii | Komentarze 0 , zobacz komentarze