Specjalizacje czy umiejętności?

2012-04-12 00:02:34

Od lat było przyjęte, że lekarz po stażu, rozpoczynał specjalizację w wybranej przez siebie specjalności. Jednak burzliwy rozwój technik medycznych i powszechne ich zastosowanie naruszyło ten utarty juz schemat. Obok specjalizacji pojawiły się umiejętności o znacznie węższym zakresie wiedzy i jeszcze krótszym czasie szkolenia. Czy te dwie ścieżki podyplomowego szkolenia są wobec siebie komplementarne czy konkurencyjne?

Alternatywa wydaje mi się fałszywa. Specjalizacje jako „duże” dziedziny medycyny, mimo zmieniającej się ich liczby, to historycznie ugruntowany podział medycyny. Umiejętności to węższe dziedziny, w których niektórzy lekarze uzyskują doskonałość. Zarówno listy specjalizacji, jak i umiejętności powinny być precyzyjnie opisane. Niektóre umiejętności zawierają się wewnątrz specjalności. Nie widzę w tym ani zalet ani wad – to po prostu naturalna struktura dzisiejszej medycyny.

Traktowanie medycyny jako biznesu pociąga niektórych lekarzy, zarówno młodych, jak i zajmujących ważne stanowiska. W interesie „biznesu medycznego” jest dysponowanie akceptowanymi przez NFZ lekarzami posiadającymi „umiejętność” wykonania procedury przy niewielkiej wiedzy medycznej. Zdobywanie umiejętności stanowi pokusę dla młodych lekarzy (zachęcanych czasem przykładem starszych kolegów), bowiem umożliwia zdobycie stosunkowo szybko stosunkowo dużych pieniędzy. Lekarz, który „na skróty” zdobywa wykształcenie, często pobieżnie, nie zdaje sobie sprawy, jak wiele traci i ryzykuje. Ryzyko wiąże się z tym, że jest słabo wyszkolony medycznie i ta niewiedza jest zagrożeniem dla chorych i, co rzadko jest uświadamiane, dla samego lekarza.

Według badania ankietowego, przeprowadzonego wśród lekarzy przez Naczelną Izbę Lekarską i PAN, ponad 40% lekarzy i 75% lekarzy dentystów nie jest zadowolonych z obecnego systemu szkolenia podyplomowego. Jest to spowodowane małą liczbą miejsc specjalizacyjnych, odbywaniem specjalizacji z dala od miejsca zamieszkania oraz znacznym obniżeniem zarobków w trakcie odbywania specjalizacji. Oczywiste jest jednak, że specjalizacja, nawet w obecnej, niedoskonałej formie, daje możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, a tym samym szerokiego spojrzenia na daną dziedzinę medycyny. Proponowane przez ministerstwo zdrowia wprowadzenie tzw. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny ma prowadzić według ustawodawcy do szerokiego dostępu pacjenta do świadczeń medycznych. Resort proponuje wprowadzenie około 56 różnych umiejętności, a ich uzyskanie trwałoby od 6 m-cy do 2,5 roku.

Liczbę umiejętności tworzonych na podstawie przepisów ustawy powinno się ograniczać. Umiejętności powinny powstawać wyłącznie w dziedzinach należących do zakresu wielu specjalności lub niewymagających posiadania tytułu specjalisty.Nie dodano kategorii

Komentarze: 0

Nie dodano komentarzy.

Dodawanie komentarza