Nie jesteś zalogowany (zaloguj się)

Regulamin

Regulamin  korzystania z serwisu BlogiLekarzy.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu BlogiLekarzy.pl, który jest wspólnym przedsięwzięciem Polpharmy SA , z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej 19, Gazety Lekarskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 4 i PTWP-OnLine Sp. z o.o. , wydawcy miesięcznika „Rynek Zdrowia" i portalu rynekzdrowia.pl, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana Matejki 3, zwanymi  dalej organizatorem.

  Serwis BlogiLekarzy.pl prowadzony jest pod adresem www.blogilekarzy.pl. Serwis umożliwia użytkownikom zakładanie i prowadzenie  dzienników internetowych (zwanych dalej blogami) oraz zamieszczanie komentarzy do innych blogów w ramach serwisu BlogiLekarzy.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez użytkowników serwisu BlogiLekarzy.pl, dzienników internetowych, tzw. blogów.
 3. Korzystanie z serwisu - w tym przede wszystkim publikowanie i utrzymywanie na stronach serwisu BlogiLekarzy.pl własnych blogów - jest usługą bezpłatną.
 4. Usługa publikacji i utrzymywania blogów jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 5. Podczas rejestracji w serwisie BlogiLekarzy.pl wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  • imię
  • nazwisko,
  • adres e-mail
  • specjalizację

 6. Podane podczas rejestracji dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997r. Nr 133 poz. 883).
 7. Podane dane będą widoczne wyłącznie dla organizatora serwisu BlogiLekarzy.pl, a prowadzony w ramach serwisu blog będzie anonimowy, chyba, że użytkownik wyraźnie zaznaczy opcję prowadzenia imiennego bloga. Wtedy jego imię i nazwisko będą widniały u góry prowadzonego bloga.
 8. Wyrażając zgodę na niniejszy regulamin użytkownik zgadza się na otrzymywanie Newslettera na podany podczas rejestracji adres e-mail,  z informacjami związanymi z tematyką serwisu lub innymi związanymi z branżą medyczną.
 9. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie bloga jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 10. Użytkownik Portalu publikuje na stronach swojego bloga wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść blogów i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.
 11. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach blogów działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
  1. umieszczanie przez użytkowników na stronach ich blogów treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
  2. umieszczanie przez użytkowników na stronach ich blogów materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich,
  3. umieszczanie przez użytkowników komentarzy do innych blogów, które byłyby sprzeczne z prawem, a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 12. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez użytkowników blogów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub reklama towarów lub usług.
 13. Organizator może odmówić rejestracji w serwisie BlogiLekarzy.pl bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn konto użytkownika, jeśli naruszy zasady regulaminu, a w szczególności jeżeli:
  1.  cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu BlogiLekarzy.pl,
  2.  działalność użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3.  użytkownik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania organizatora,
  4.  użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.
 14. W przypadkach mniejszej wagi organizator może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta użytkownika.
 15. Organizator nie jest zobowiązany do poinformowania użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera konta uczestnika.
 16. Od decyzji o odmowie rejestracji użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia konta użytkownika w serwisie BlogiLekarzy.pl odwołanie nie przysługuje.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 18. Użytkownik ma prawo do złożenia w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu oświadczenia o braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu. Oświadczenie takie traktowane będzie jako rezygnację z usług serwisu BlogiLekarzy.pl .
 19. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 19, organizator zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.
 20. Oświadczenie, o którym mowa powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres kontakt@blogilekarzy.pl.
 21. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.11.2008.

Ciekawe blogi

muzyczno - medycznie
Studentka zwana Cellulą
Anielka - BlogiLekarzy

» Zobacz więcej

Ankieta

Ustawa refundacyjna przewiduje odpowiedzialność karną dla lekarza wystawiającego receptę refundowaną za::

1. przyjęcie korzyści majątkowej
2. przyjęcie korzyści osobistej
3.
przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej
4. przyjęcie obietnicy korzyści osobistej
5.
wszystkie powyższe

Poleć nas!

Blogi Medyczne Wyślij znajomym powiadomienie o nowej stronie:

Blogi Medyczne - Poleć nas... Powiadom

Bądź na bieżąco!

Opinie Lekarzy Wybierz formę, która najbardziej Tobie odpowiada:

Rss: Prywatyzacja szpitali, Ochrona zdrowia, Studenci medycyny, Reforma służby zdrowia, Uczelnie Medyczne, Restrukturyzacja szpitali, Opinie lekarzy Kanał RSS Pobierz zakładkę RSS

Newsletter: Reforma służby zdrowia, Uczelnie Medyczne, Restrukturyzacja szpitali, Opinie lekarzy, Prywatyzacja szpitali, Ochrona zdrowia, Studenci medycyny Newsletter

Partnerzy

Pamiętniki Lekarzy - pobierz PDF

Pamiętniki Lekarzy