Balcerowicz musi wrócić!

2009-01-17 12:05:52

Witam w Nowym Roku, korzystając z okazji pragnę wszystkim czytelnikom portalu życzyć wszelkiej pomyślności. W miniony piątek byłem na interesującym wykładzie prof. Balcerowicza. Temat bardzo ciekawy i aktualny tj. światowy kryzys. Słuchając zadawałem sobie pytanie jak ten kryzys odbije się na naszym sektorze i czy coś, my menedżerowie zdrowia, możemy tej materii zrobić...

Wnioski z wykładu nie są tak pesymistyczne, jak publiczna dyskusja na ten temat, co nie oznacza ,że czekają nas łatwe lata. Prognoza Profesora przewiduje, że najbliższy rok pozwoli na utrzymanie 1-3 % wzrostu naszego PKB. To oznacza, że składka zdrowotna ściśle z nim związana nie powinna drastycznie zmaleć, pewnie pozostanie na poziomie zbliżonym do 2008 roku.

Jest to dobra wiadomość, jednak nikt nie odważy dziś prognozować na lata następne... Złą wiadomością jest fakt, iż banki przestają udzielać kredytów firmom i one muszą drastycznie zmniejszać koszty oraz jak najszybciej odzyskać należności. Możemy być pewni, że część naszych dostawców – przez wiele lat kredytujących deficyt szpitali (niestety, niejednokrotnie obrazujący brak poszanowania instytucji przez zatrudniony w niej personel) – nie będą mieli pieniędzy na dalsze kredytowanie. Możemy się liczyć z wstrzymaniem nowych dostaw oraz zaostrzeniem windykacji przeterminowanych długów.

I co w tej sytuacji można zrobić ? Każdy musi znaleźć odpowiedź. Moje dwie rady:

1. Kryzys, jeśli już jest, należy wykorzystać do zmiany naszych postaw, bo tylko w okresie kryzysu możemy uzyskać akceptację na zmianę, a ci, który ten okres wykorzystają, zapewnią sobie trwałą przewagę na lokalnym rynku usług medycznych i pomnożą najcenniejszy kapitał – kapitał ludzki.

2. Jednak trzeba przeżyć najbliższe lata, dlatego koniecznym jest jak najszybciej spotkać się z naszymi największymi wierzycielami i po partnersku ustalić scenariusz współpracy w tych trudnych czasach oraz znaleźć sposób dotarcia do pracowników, w celu wypracowania kompromisu, pozwalającego na przekazanie większych pieniędzy na wydatki pozapłacowe.

Jednym słowem, czeka nas trudna zmiana; jakże łatwiej by nam było, gdybyśmy mieli „naszego zdrowotnego” prof. Balcerowicza.

czytaj resztę »

Nie dodano kategorii | Komentarze 0 , zobacz komentarze

Według NFZ 48 plus 8 równa się 51

2008-12-19 13:20:06

Naprawdę, chciałbym już nie być malkontentem i nie narzekać, ale nie mogę milczeć, kiedy na naszych oczach powstaje nowa kategoria zbiorów liczb. Otóż obok zbiorów liczb naturalnych, całkowitych, rzeczywistych, zespolonych mamy nowy zbiór - liczb funduszowych! Pewnie Czytelnik zadaje sobie pytanie o co tu chodzi? I ma rację, więc wyjaśniam.

Od dwóch lat, tj. od 22 lipca 2006 roku,  obowiązuje ustawa podwyżkowa. Gwarantowała ona pracownikom ZOZ-ów, że pewna pula pieniędzy z wypracowanych kontaktów musi być przeznaczona na wzrost wynagrodzeń pracowników. NFZ utworzył w swojej nomenklaturze nową kategorię świadczenia: „produkt podwyżkowy” i przekazywał go odrębnym strumieniem pieniędzy.

Od lipca 2008 roku zmieniły się zasady kontraktowania. NFZ wprowadził JGP i cenę punktu wyznaczył na 48 zł. Wspomniana „ustawa wedlowska” obowiązuje do końca bieżącego roku.

 

Każdy z nas liczył, liczył i wyliczył, że punkt na 2009 rok powinien wynieść 56 zł i wydawałoby się, że to takie proste: do 48 zł za punkt  JGP dodać skutki ustawy wedlowskiej, co przeciętnie wynosi 8 zł za punkt  i wychodzi razem 56 zł.

Propozycja Funduszu wyceny punktu na rok 2009 w dziale SZP to 51 zł. I dowiadujemy się, że wartość ceny punktu zawiera skutki ustawy podwyżkowej i nie podlega negocjacjom. Równanie 56=51  jest  sprzeczne w znanych nam zbiorach matematycznych. Aby zatem zrozumieć o co chodzi, musimy być niekonwencjonalni i wznieść się - ponad znane reguły – do poziomu zbioru liczb funduszowych, gdzie takie równania są prawdziwe oraz gdzie równość oznacza podporządkowanie, a  kategoria ekonomiczna zastąpiona jest  polityczną.  

Dla starych wiarusów to nie nowość, znowu na stracie tracimy i prognozując wyniki  finansowe naszych ZOZ-ów po raz kolejny na Radach Społecznych przedstawimy do akceptacji planowaną stratę na działalności.

I byłoby wszystko po staremu, gdyby nie fakt, że od 2011 roku będziemy działać jako spółki prawa handlowego, z ustalonymi normami zatrudnienia, bez kapitału i w warunkach owego zbioru liczb funduszowych.

czytaj resztę »

Nie dodano kategorii | Komentarze 0 , zobacz komentarze

Czy można uchwalić uczciwość?

2008-12-19 13:17:34

Celem wdrożenia ustawy o zamówieniach publicznych było określenie standardu wydawania publicznych pieniędzy, który miał zmniejszyć, a najlepiej całkowicie wyeliminować, zjawisko korupcji. Czy tak się stało? Zapraszam do dyskusji na portalu rynekzdrowia.pl o zamówieniach publicznych i regulujących je przepisach.

Po 14 latach można podsumować efekty działania ustawy o zamówieniach – z punktu widzenia dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ma ona dobre i złe strony.

Te dobre, to niewątpliwie zwiększenie transparentności postępowania oraz wdrożenie standardów wyłaniania dostawców; złe, to ponad 30-procentowy wzrost kosztów zakupów, związanych z koniecznością powołania wyspecjalizowanych działów zamówień publicznych, wydłużenie czasu zakupu, a bardzo często – jego odroczenie lub zerwanie ciągłości współpracy z dostawcami wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

 

Ustawa zmieniła obyczaje oraz sposób realizacji zakupów dla placówek, od drobnych po poważane inwestycje. Najważniejszą zmianą jest fakt, że o rozpoczęciu procesu zakupu nie decyduje już potrzeba inwestycyjna i pieniądze na jej zaspokojenie, lecz dobrze napisana SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Od jej jakości niejednokrotnie zależy pozytywne zakończenie przetargu i nie mam tu na myśli wyboru oferty lecz to, co występuje coraz częściej – rozstrzygnięcie arbitrażowe.

Zapraszam do wymiany przemyśleń i doświadczeń na portalu rynekzdrowia.pl – związanych z ustawą o zamówieniach publicznych, a marzeniem moim jest wywołanie dyskusji na ten temat różnych stron uczestniczących w zmaganiach ze wspomnianą ustawą...

czytaj resztę »

Nie dodano kategorii | Komentarze 0 , zobacz komentarze

Czy leci z nami pilot?!

2008-12-19 13:15:34

Czasem, aby wdrożyć zmianę, lepiej nie wnikać w istotę rzeczy, bo problemy z niej wynikające mogą przytłoczyć jej autorów. Należy jednak mieć na uwadze konsekwencje wdrożenia nowych rozwiązań i znać cenę jej niepowodzenia.

Właśnie byliśmy świadkami spektaklu inaugurującego wdrożenie nowego modelu rozliczeń pomiędzy NFZ a szpitalami. Jest on piękny, lśniący i daje nadzieję na lepsze jutro.  Idzie nowe i mamy nadzieję, że to nowe będzie lepsze od obecnego (mało zrozumiałe ogólniki, owszem, tak jak wiedza na temat modelu...).

Główni aktorzy spektaklu, inwestorzy, konstruktorzy modelu i piloci oblatywacze, ogłosili, że nowy model działa i przyniesie same korzyści dla przyszłych użytkowników. Piloci oblatywacze wylądowali bogatsi o swoje doświadczenia i są zadowoleni z nowej "maszyny" , więc cieszmy się i ufajmy, że i nam się uda z niej skorzystać !  Od 1 lipca wszyscy zasiądziemy do "maszyny" i mając w ręku instrukcję obsługi, wystartujemy w lot w nieznane.

 

Życzę udanych startów i... tyle samo lądowań. Proszę jednak -  nie zapominajcie o pasażerach, o pasach i woreczkach , no wiecie na co! Szczęśliwie do celu niech nas doprowadzi automatyczny pilot tu zwany gruperem, i tylko proszę autorów modelu o opracowanie i dostarczenie na czas procedury awaryjnego lądowania.

Do zobaczenia na ziemi z wiarą, że leci na nami pilot.

czytaj resztę »

Nie dodano kategorii | Komentarze 1 , zobacz komentarze

Najpierw odpowiedź...

2008-12-19 13:11:56

Opieka zdrowotna to biznes czy posługa? Przed wprowadzeniem zmian w systemie konieczna jest odpowiedź na to pytanie. Zapowiedzi powszechnych przekształceń ZOZ-ów w spółki cieszą, bo to oznacza, że nasi politycy dojrzeli do owych odważnych zmian.

Jednak brakuje mi dyskusji i odpowiedzi na kilka prostych acz fundamentalnych pytań:  czym jest zakład opieki zdrowotnej – przedsiębiorstwem czy organizacją zabezpieczenia społecznego, czy sektor opieki zdrowotnej to sfera ochrony społecznej czy rozwijającą się dziedzina gospodarki narodowej?

Z doświadczeń praktyka menedżera zdrowia, kierującego różnej wielkości szpitalami oraz przychodniami publicznymi i prywatnymi wynika, że ZOZ to przedsiębiorstwo działające w otoczeniu biznesowym, a sektor opieki zdrowotnej już dawno przestałą pełnić rolę „sfery państwowej opieki społecznej”.

 

To, co najpiękniejsze w indywidualnym kontakcie lekarza z pacjentem, kończy się z chwilą, kiedy lekarz bierze do ręki długopis; od tego momentu rozpoczyna się biznes, czy to się nam podoba, czy nie. Brak możliwości oceny przez pacjenta zasadności zaleceń powoduje, że skierowanie czy recepta kieruje strumieniem pieniędzy, jakie niesie za sobą właśnie pacjent – i to niezależnie czy publicznych, czy prywatnych.

W tym miejscu warto zadać pytanie: kiedy transformacja może się powieść ? Wtedy, kiedy będziemy mieli odwagę zaprojektować ją tak, aby, oprócz stworzenia personelowi medycznemu dobrych warunków dla praktyki, „uszanować” występujące relacje biznesowe.

Przekształcenia szpitali w spółki można porównać z okresem transformacji ustrojowej. A co to oznacza? Z poziomu rządu, to przygotowanie tych przekształceń z zaangażowaniem podobnych środków i potencjału intelektualnego jak na początku lat 90. (Balcerowicz musi wrócić!), to stworzenie warunków dla rozwoju konkurencji po stronie płatników (firm ubezpieczeniowych ), to zastosowanie podobnie jak – dla banków i firm ubezpieczeniowych – mechanizmów uniemożliwiających proste upadłości kluczowych szpitali.
Z poziomu zarządzających – to przygotowanie ZOZ-ów tak, aby działały jak sprawnie przedsiębiorstwa. Z poziomu pracowników – przyzwolenie na kompromis pomiędzy indywidualnym interesem, a celami szpitala, w którym pracują.

Aby transformacja się powiodła, konieczna jest odwaga oraz konsekwencja wszystkich zainteresowanych, lecz fundamentalny krok należy do liderów zmian: Proszę, zaprojektujcie nasz system tak, aby idea niesienia pomocy pacjentom, nie przysłaniała istniejące relacje biznesowe, bo w przeciwnym wypadku, stanie się ona źródłem patologii.

czytaj resztę »

Nie dodano kategorii | Komentarze 0 , zobacz komentarze